Akademia CAD Consult
3333
  • Akademia Cad Consult
  • Akademia Cad Consult

Strona główna / / Oferta szkoleń / Microsoft Access - podstawy

oferta szkoleń


Microsoft Access - podstawy

Wyszukaj terminy szkolenia >>>


Czas szkolenia: 2 dni (16 jednostek lekcyjnych)
Cena: 615,00 brutto/osoba

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy dobrego projektu bazy danych
2. Ogólna charakterystyka bazy danych
3. Interfejs aplikacji
4. Podstawowe komponenty Accessa
5. Tabele
- Tworzenie prostej tabeli
- Widok projekt
- Widok arkusz
- Kreator tabel
- Dodawanie klucza podstawowego
- Właściwości pól
- Właściwości tabel
6. Tworzenie relacji
- Typy relacji
- Relacja jeden do wielu
7. Sortowanie i filtrowanie danych w widoku arkusz
8. Kwerendy
- Definicja kwerendy, tworzenie prostej kwerendy
- Kreator prostych kwerend
- Sortowanie danych w kwerendach
- Kryteria z użyciem symboli wieloznacznych i słowa LIKE
- Kwerendy wielotabelowe
9. Formularze
- Definicja formularza, kreator formularzy
- Widok projekt formularza, sekcje formularza
- Rozmieszczenie formatów w formularzu
- Właściwość Źródło formatu i Źródło rekordów
- Dodawanie grafiki do formularza
10. Konstruktor wyrażeń
11. Raporty
- Kreator raportów, autoraporty
- Widok projektu
- Grupowanie informacji w raportach, układ strony
12. Definiowanie przycisków akcji
13. Współpraca Microsoft Access z Microsoft Excel
14. Ćwiczenia

I am doing used car sales, in order to show my financial strength. Make customers trust. Therefore, they often wear brand-name clothes and wear various brand-name watches, which of course are fake Rolex.