Akademia CAD Consult
3333
  • Akademia Cad Consult
  • Akademia Cad Consult

Strona główna / / Oferta szkoleń / Microsoft Access - zaawansowany

oferta szkoleń


Microsoft Access - zaawansowany

Wyszukaj terminy szkolenia >>>


Czas szkolenia: 2 dni (16 jednostek lekcyjnych)
Cena: 676,50 brutto/osoba

PROGRAM SZKOLENIA

1. Powtórzenie podstawowych pojęć
2. Praca z plikiem tekstowym
- Import danych, tworzenie specyfikacji
3. Makra
- Łączenie makr ze zdarzeniami
- Makra warunkowe
4. Strony
- Projektowanie stron dostępu do danych
- Stosowanie stron dostępu do danych
5. Udoskonalanie tabel
- Tabele i spójność danych
- Odnośniki w tabelach
- Obiekty OLE i hiperłącza
- Zapisywanie tabel w formacie HTML
6. Udoskonalanie formularzy
- Tworzenie eleganckich formularzy, rysunki w formularzach
- Narzędzia do formatowania, narzędzia systemowe
7. Zaawansowane formularze
- Tworzenie formularza w oparciu o kwerendę
- Formularze z podformularzami
- Pola kombi i pola listy
- Tworzenie własnych menu i pasków narzędziowych
8. Sortowanie danych za pomocą kwerend i sprzężeń
- Obliczenia matematyczne
- Sortowanie w nietypowym porządku
- Kwerenda podsumująca
- Kwerenda krzyżowa
9. Raporty
- Wstawianie obiektów, wyrażania w raportach
- Praca z podraportami
- Tworzenie raportów zawierających kolumny
- Raporty parametryczne
10. Specjalne zastosowanie kwerend
- Kwerendy funkcjonalne, aktualizujące, usuwające, tworzące tabelę
- Właściwości kwerendy, tworzenie kwerend parametrycznych
11. Wprowadzenie do VBA i SQL
12. Tworzenie panelu sterowania aplikacją
- Panel sterowania, ustawienia właściwości startowych aplikacji
13. Ochrona Access

I am doing used car sales, in order to show my financial strength. Make customers trust. Therefore, they often wear brand-name clothes and wear various brand-name watches, which of course are fake Rolex.