Akademia CAD Consult
3333
  • Akademia Cad Consult
  • Akademia Cad Consult

Strona główna / / Oferta szkoleń / Microsoft Project podstawy

oferta szkoleń


Microsoft Project podstawy

Wyszukaj terminy szkolenia >>>


Czas szkolenia: 2 dni (16 jednostek lekcyjnych)
Cena: 738,00 brutto/osoba

Program szkolenia:

1. Wstęp do zarządzania projektami
- Zarządzanie projektami w firmie
- Definicja projektu
- Typy projektów
- Fazy projektu
2. Metodyki zarządzania projektami Standaryzacja działań PMI/Prince
- Inicjowanie projektów
- Planowanie projektów: Metoda WBS, Metoda Ścieżki Krytycznej, Tworzenie harmonogramu
- Śledzenie
- Zamknięcie
3. Ogólna charakterystyka pracy z Microsoft PROJECT
- Omówienie aplikacji
- Interfejs aplikacji
- Widoki pracy
4. Rozpoczęcie pracy z Microsoft Project - Faza Inicjowanie projektu
- Data projektu
- Właściwości projektu
- Kalendarz projektu
- Planowanie zadań
5. Faza planowanie - Definicja zadań
- Widok - Wykres Gantta Wprowadzanie
- Tworzenie listy zadań
- Hierarchia zadań - zadania sumaryczne
- Zadanie sumaryczne projektu
- Punkty kontrolne
- Czas trwania zadań
- Zadania cykliczne
- Notatki i hiperłącza
- Tworzenie relacji pomiędzy zadaniami
- Zmiana typu relacji
6. Faza planowanie - Definicja zasobów
- Widok - Arkusz Zasobów
- Zasoby pracy
- Zasoby Materiałowe
- Zasoby Koszt
- Kalendarze zasobów
- Wprowadzanie dodatkowych informacji
7. Faza planowanie - Przypisanie zasobów do zadań
- Widok - Wykres Gantta Wprowadzanie
- Sposoby przypisywania zasobów do zadań
- Rozwiązywanie problemów podczas przypisania zasobów
- Równanie pracy
- Likwidacja nadmiernych alokacji
- Bilansowanie zasobów
- Tworzenie harmonogramu projektu
8. Ścieżka krytyczna
- Wyświetlanie
- Modyfikowanie
9. Modyfikacja postaci projektu
- Praca z kreatorami
- Formatowanie pól tekstowych
- Wstawianie rysunków i obiektów
10. Koszty w projekcie
- Obliczenie kosztów zasobów typu praca
- Obliczanie kosztów zasobów typu materiał
- Obliczanie kosztów zasobów typu koszt
- Koszt stały
11. Praca z kalendarzami
- Kalendarz projektu
- Kalendarz zasobu
- Kalendarz zadania
12. Koniec Fazy Planowania
- Plan bazowy
- Widok Wykres Gantta - śledzenie
13. Praca z podstawowymi widokami
- Raporty Własne
- Raporty Wizualne
14. Faza Śledzenie realizacji projektu
- Automatyczna aktualizacja zadań
- Zmiana harmonogramu pracy niewykonanej
- Wprowadzanie rzeczywistych danych
15. Ćwiczenie samodzielne

I am doing used car sales, in order to show my financial strength. Make customers trust. Therefore, they often wear brand-name clothes and wear various brand-name watches, which of course are fake Rolex.