Akademia CAD Consult
3333
  • Akademia Cad Consult
  • Akademia Cad Consult

Strona główna / / Oferta szkoleń / Microsoft Word - podstawy

oferta szkoleń


Microsoft Word - podstawy

Wyszukaj terminy szkolenia >>>


Czas szkolenia: 2 dni (16 jednostek lekcyjnych)
Cena: 615,00 brutto/osoba

DLA KOGO
Szkolenie porządkuje wiedzę na temat poprawnego tworzenia dokumentów, zasad pracy z tekstem, tabelami i grafiką.
Program został przygotowany pod kątem zwiększenia sprawności, łatwości i efektywności pracy z dokumentami.
STOPIEŃ TRUDNOŚCI
Podstawowy + Średniozaawansowany
CEL
Celem szkolenia jest poznanie zasad pozwalających na prawidłowe i sprawne tworzenie dokumentów. Przygotowywanie dokumentów o różnorodnej zawartości i strukturze. Przekazywanie informacji w formie tabel, grafiki, list. Łączenie poszczególnych elementów w spójna całość zapewniając właściwy charakter i format informacji.


KORZYŚCI - czyli czego nauczysz się na szkoleniu
• Jak szybko i sprawnie tworzyć dokumenty o profesjonalnym wyglądzie
• Jak poprawnie pracować z edytorem stosując przyjęte zasady edycyjne
• Jak organizować i wyróżniać informacje za pomocą tabel, list numerowania i grafiki
• Jak tworzyć dokumenty o formacie gazetowym
• Jak korzystać z gotowych szablonów dokumentów
• Jak zapewnić dokumentom poprawność ortograficzną, spójność graficzną i łatwość reedycji w przyszłości


PROGRAM SZKOLENIA

FUNDAMENTALNE ZASADY PRACY
• Podstawowe reguły pracy - zasady tworzenia akapitów, reguły interpunkcyjne,
• Klawisze edycyjne i nawigacyjne, metody zaznaczania wybranych elementów dokumentu, zaznaczanie wielu fragmentów jednocześnie
• Stosowanie spacji łączącej i łączących myślników
• Przygotowanie formatu dokumentu poprzez określenie rozmiaru i położenia strony, definicji marginesów standardowych oraz marginesu na zszycie, przygotowanie wydruku lustrzanego
• Stosowanie słownika ortograficznego, automatycznej korekty, słownika gramatycznego i wyrazów bliskoznacznych
• Praca ze Schowkiem - powielanie fragmentów dokumentu. Tworzenie biblioteki elementów w schowku. Przenoszenie informacji pomiędzy dokumentami


FORMATOWANIE DOKUMENTU
• Formatowanie testu zaznaczonego - nadawanie atrybutów czcionek, pisanie pismem rozrzuconym, przygotowanie tytułów i fragmentów wyróżnionych, wstawianie indeksów, przenoszenie formatowania za pomocą malarza formatów
• Formatowanie akapitu tekstu - zmiana wcięć, odstępów, zależności pomiędzy akapitami. Zapobieganie rozdzielaniu się akapitu pomiędzy strony dokumentu, kontrola skrajnych wierszy
• Korzystanie ze stylów akapitów i znaków - korzystanie ze stylów w celu zapewnienia spójności wyglądu dokumentów i łatwości formatowania oraz poprawiania całości. Automatyczne formatowanie za pomocą stylów

ORGANIZACJA INFORMACJI W DOKUMENCIE
• Praca z tabulatorami - przygotowywanie dokumentów ankiet i ocen. Rola tabulatorów w dokumentach prawniczych. Korzystanie z tabulatorów w celu wyrównania zapisów, stosowania miejsc do uzupełnień ręcznych i komputerowych, ręcznego przygotowania spisu treści
• Sterowanie podziałem dokumentu na strony i kolumny
• Tworzenie list punktowych oraz numerowania informacji - listy jedno i wielopoziomowe. Numerowanie ciągłe i niezależne. Numerowanie rozdziałów i wybranych tytułów w dokumencie
• Zbieranie informacji w postaci tabel - praca z tabelami, stosowanie tabel wielostronicowych, powtarzanie nagłówków, definiowanie marginesów wewnętrznych itp.
• Tworzenie informacji w systemie gazetowym
• Numerowanie stron, tworzenie zmiennych nagłówków i stopek


ELEMENTY GRAFICZNE
• Organizacja informacji obrazkowej - dobór grafiki do dokumentu, stosowanie logo oraz wspomagającej informacji graficznej
• Wstawianie obrazków z plików oraz galerii
• Zarządzania obrazkami w dokumencie - ustawienia, opcje wzajemnego zachowania względem tekstu, formatowanie obrazków
• Wstawianie obiektów zewnętrznych - wykresów Microsoft Excel, Równań, elementów Microsoft PowerPoint czy Microsoft Project
• Tworzenie obiektów rysunkowych i diagramów za pomocą narzędzi paska Rysowanie - tworzenie schematów organizacyjnych, diagramów przepływu danych, cyklicznych, promieniowych, ostrosłupowych, tarczowych
• Tworzenie i praca z wykresami w programie Microsoft Word