Akademia CAD Consult
3333
  • Akademia Cad Consult

Strona główna / / Oferta szkoleń / Microsoft Word - zaawansowany

oferta szkoleń


Microsoft Word - zaawansowany

Wyszukaj terminy szkolenia >>>


Czas szkolenia: 2 dni (16 jednostek lekcyjnych)
Cena: 615,00 brutto/osoba

DLA KOGO
Szkolenie jest adresowane do osób wielu zawodów: sekretarek, asystentów, prawników, analityków, finansistów. Do tych wszystkich którzy w swojej codziennej pacy korzystają z edytora Microsoft Word best replica handbags
Program został przygotowany pod kątem zwiększenia sprawności, łatwości i efektywności pracy z dokumentami. Szkolenie uczy tworzenie dokumentów powtarzalnych, seryjnych, złożonych, porównywania dokumentów, nanoszenia poprawek i wielu innych narzędzi, które podnoszą efektywność, oszczędzają czas i wpływają na nasz komfort pracy.
STOPIEŃ TRUDNOŚCI
Zaawansowany
CEL
Podniesienie efektywności poprzez stosowanie narzędzi usprawniających pracę z dokumentami. Prawidłowe przygotowanie dokumentów, które można w sposób prosty modyfikować, zmieniać, łączyć i porównywać. Zmniejszenie czasu poświęcane go na prace przy redagowaniu tekstu. Tworzenie dokumentów o profesjonalnym wyglądzie.

KORZYŚCI - czyli czego nauczysz się na szkoleniu
• Szybko i prosto tworzyć dokumenty firmowe
• Zapewnić zgodny wygląd poszczególnym grupom tworzonych dokumentów
• Przygotowywać szablony dokumentów tworzonych wielokrotnie
• Korzystać z własnej biblioteki zwrotów, sformułowań i obiektów
• Szybko i sprawnie porównywać dokumenty, szukać różnic i zmian
• Recenzować dokumenty i analizować recenzje dokumentów własnych
• Przygotowywać formularze przeznaczone do wypełniania na wydruku lub ekranie
• Tworzyć dokumenty seryjne: seryjne oferty, zapytania, zawiadomienia, koperty
• Szybko zmieniać strukturę i wygląd dokumentu przez korzystania z narzędzi planu i stylów
• Tworzyć złożone tabele
• Zarządzać obrazami i elementami wstawionymi do dokumentu


PROGRAM SZKOLENIA

NARZĘDZIA AUTOMATYZACJI PRACY
• Tworzenie szablonów dokumentów: zapamiętanie szablonu, korzystanie z szablonów wbudowanych i własnych; Tworzenie nowych dokumentów poprzez uzupełnienie szablonów. Definiowanie elementów szablonu: logo firmy, obiekty graficzne, nagłówki i stopki, format czcionki. Definiowanie marginesów.
• Tworzenie biblioteki zwrotów, sformułowań, obiektów często używanych i powtarzanych w wielu dokumentach: zastąpienie pisania powtarzalnych fraz poprzez wywoływanie ich z biblioteki autotekstów
• Korzystanie z autokorekty, definiowanie własnych pozycji korekty automatycznej
• Przygotowywanie formularzy dokumentów do wypełnienia przez pracowników, klientów, ankietowanych. Przygotowywanie formularzy wypełnianych na wydruku oraz wypełnianych na ekranie. Tworzenie ankiet
• Automatyczne formatowanie dokumentów z wykorzystaniem stylu akapity i znaku. Zachowanie spójności formatowanie miedzy dokumentami tej samej grupy. Zapamiętanie stylu w szablonie, przenoszenie stylów między dokumentami. Formatowanie dokumentu poprzez wywoływanie stylów z klawiatury. Zmiana stylu w obrębie całego dokumentu
• Korzystanie z pól automatycznie zmieniających zawartość: wstawianie bieżącej daty i czasu, liczby stron, nazwy dokumentu itp.

RECENZOWANIE I PORÓWNYWANIE DOKUMENTÓW
• Porównywanie dokumentów: porównywanie dwóch wersji umowy - wyszukiwanie i analiza różnic między dokumentami
• Recenzowanie dokumentu: nanoszenie sugerowanych poprawek i komentarzy
• Analiza zmian i sugestii recenzenta: obserwacja komentarzy, śledzenie i wyszukiwanie zmian, akceptacja lub odrzucenie poprawki
• Przeglądanie dokumentu recenzowanego przez kilka osób

NARZĘDZIA PRACY Z DŁUGIMI DOKUMENTAMI
• Sterowanie strukturą dokumentu: przenoszenie całych rozdziałów tekstu, zmiana podrzędności rozdziału; praca w widoku konspektu i planu dokumentu
• Definiowanie stylów dla elementów wyróżniających się takich jak nazwy rozdziałów, podrozdziałów, definicje, przykłady
• Tworzenie spisu treści, tabel, wykresów, obrazków. Automatyczna zmiana spisów na podstawie zmian w dokumencie oraz zmian położenia obiektów
• Tworzenie indeksu haseł
• Definiowanie przypisów, odwołań, zakładek, not końcowych
• Sterowanie podziałem dokumentu na strony i sekcje
• Tworzenie zmieniających się nagłówków i stopek
• Numerowanie całości dokumentu lub poszczególnych jego sekcji. Oddzielny format numerowania dla części dokumentu
• Tworzenie strony tytułowej dokumentu

TABELE, WYKRESY, OBRAZY, HIPERŁĄCZA
• Tworzenie i modyfikowanie dużych i ciekawych tabel: powtarzanie nagłówka tabeli na wielu stronach, zwiększenie przejrzystości poprzez stosowanie marginesów wewnętrznych w komórkach, reorganizacja tabeli - łączenie, dzielenie i wyrównywanie komórek
• Sterowanie położeniem tekstu i obrazów za pomocą niewidocznej tabeli
• Tworzenie dokumentów w formacie gazetowym z wykorzystaniem podziału na kolumny i wykorzystaniem tabel - tworzenia gazetek, kartek, zaproszeń, biletów
• Praca z obrazkami: sterowanie położeniem obrazu za pomocą kotwicy lub tabeli, przycinanie i skalowanie, sposób wklejania obrazków z pliku - różnice łączenia i osadzania
• Przeglądanie i przeszukiwanie zasobów obrazów w aplikacji Office, w Internecie, w siedzibie Microsoft - pobieranie obrazków z Internetu
• Dodawanie do dokumentu prostych rysunków i diagramów własnych (struktura organizacyjna firmy, zespół projektowy, przepływ informacji w procesie)
• Tworzenie wykresów na podstawie danych z tabel dokumentu. Sterowanie wykresami
• Łączenie dokumentów za pomocą hiperłaczu - odwołania do innych miejsc w dokumencie, do innego dokumentu, pliku Excela czy strony WWW. Korzystanie z elementów hiperłączy w spisach treści