Akademia CAD Consult
3333
  • Akademia Cad Consult
  • Akademia Cad Consult

Strona główna / / Oferta szkoleń / Microsoft Project zaawansowany

oferta szkoleń


Microsoft Project zaawansowany

Wyszukaj terminy szkolenia >>>


Czas szkolenia: 2 dni (16 jednostek lekcyjnych)
Cena: 738,00 brutto/osoba

Program szkolenia:

1. Powtórzenie ogólnych zasad pracy w projekcie i MS PROJECT
2. Zaawansowane opcje pracy z zadaniami
- Termin ostateczny
- Ograniczenia
- Czas zwłoki /Czas wyprzedzenia
- Priorytet zadania
3. Zaawansowane opcje pracy z zasobami
- Tabele kosztowe
- Dostępność zasobów
- Definiowanie dodatkowych pól
4. Zaawansowane opcje pracy z harmonogramem
- Widok Obciążenie zadaniami
- Widok Obciążenie zasobów
- Widok Terminarz Zespołu
- Widok Kalendarz
- Widok Diagram Sieciowy
5. Analiza projektu
- Tworzenie wykresów
- Linie postępu
- Śledzenie odchyleń typu: koszt, praca, czas
- Analiza w tabelach przestawnych
- Tworzenie zaawansowanych raportów
6. Dostosowanie widoków w pracy do własnych potrzeb. Tworzenie własnych tabel, filtrów, grup.
- Modyfikacja tabel
- Filtrowanie informacji
- Sortowanie informacji
- Grupowanie informacji
- Praca z organizatorem
7. Zaawansowane opcje śledzenia realizacji raportu
- Ocena wskaźników
- Wartość wypracowana
8. Wprowadzanie zmian w trakcie trwania projektu
9. Importowanie i eksportowanie informacji o projekcie
10. Zarządzanie wieloma projektami
- Konsolidacja wielu projektów
- Projekty główne i współzależności
- Współużytkowanie zasobów przez różne projekty (Pula zasobów)
11. Dostosowanie Microsoft Project do własnych potrzeb
- Pola niestandardowe
- SPP
- Zmiana interfejsu
- Makropolecenia
12. Ćwiczenie samodzielne

I am doing used car sales, in order to show my financial strength. Make customers trust. Therefore, they often wear brand-name clothes and wear various brand-name watches, which of course are fake Rolex.