Akademia CAD Consult
3333
  • Akademia Cad Consult
  • Akademia Cad Consult

Strona główna / / / AutoCAD podstawy

oferta szkoleń


AutoCAD podstawy


Wymogiem przystąpienia do kursu podstawowego jest podstawowa znajomość obsługi komputera, umiejętność pisania na klawiaturze i posługiwania się myszką oraz powierzchowna znajomość systemu Microsoft Windows. Ważna jest również aktywność uczestnika czyli gotowość i chęć do uczenia się.

Kierowany do osób znających środowisko komputerowe, będących inżynierami, technikami, kreślarzami uczestniczącymi w fazie tworzenia projektu z dowolnej branży np. górniczej, geodezyjnej, architektonicznej, budowlanej, mechanicznej, elektrycznej, inżynierii lądowej, telekomunikacji itp. Po ukończeniu kursu uczestnik posiada zasób wiedzy na poziomie podstawowym. Szkolenie obejmuje naukę rysowania 2D.
Uczestnik poznaje podstawowe funkcje rysunkowe, edycyjne, szybkie posługiwanie się wymiarowaniem. Poznaje profesjonalne przygotowanie dokumentacji do wydruku.

1. Podstawowe pojęcia
- Płaszczyzna konstrukcyjna
- Elementy ekranu graficznego edytora rysunku
- Elementy ekranu tekstowego
- Wprowadzanie poleceń i wartości
- Klawisze funkcyjne w programie AutoCAD

2. Tworzenie nowego rysunku
- Jednostki
- Warstwy
- Metody wprowadzania wartości długości i kątowych

3. Obiekty rysunkowe 2d
- Linia, Polilinia
- Okręg, Łuk, Splajn
- Sposoby rysowania dokładnego - tryby lokalizacji

4. Polecenia pomocnicze
- Tekst
- Kreskowanie

5. Polecenia edycyjne
- Tryby wyboru
- Podstawowa edycja: usuwanie, kopiowanie, przesuwanie, skala, obrót
- Edycja zaawansowana: odsuwanie, lustro, szyk, zaokrąglanie, fazowanie, ucinanie, wydłużanie, przerywanie.

6. Wymiarowanie
- Tworzenie stylów i rodzin wymiarowania
- Polecenia wymiarowania zespolonego: wymiarowanie liniowe, normalne, kątowe, średnic, promieni, współrzędnościowe.

7. Przygotowanie do drukowania
- Obszar Modelu
- Obszar Papieru

Po kursie Uczestnik będzie znał zasady poprawnego tworzenia nowych rysunków w AutoCAD. Będzie potrafił używać narzędzi do rysowania, wymiarowania i drukowania. Również otwieranie istniejących rysunków oraz podstawowa edycja obiektów nie będzie stanowiła problemu. Niezmiernie ważne jest aby po kursie Uczestnik natychmiast rozpoczął pracę przy użyciu programu AutoCAD w celu ugruntowania uzyskanej wiedzy i nabycia wprawy, to jest szybkości w używaniu narzędzi programu.

I am doing used car sales, in order to show my financial strength. Make customers trust. Therefore, they often wear brand-name clothes and wear various brand-name watches, which of course are fake Rolex.