Akademia CAD Consult
3333
  • Akademia Cad Consult
  • Akademia Cad Consult

Strona główna / / / AutoCAD praca w 3D

oferta szkoleń


AutoCAD praca w 3D


Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły kurs podstawowy i/lub zaawansowany głównie inżynierów, projektantów, konstruktorów, architektów, mechaników itp. Celem kursu jest pokazanie środowiska trójwymiarowego w AutoCADzie, nauczenie technik projektowania 3D, edycji obiektów 3D i wydruku 3D oraz wizualizacji wykonanych modeli.

1. Zasady pracy w 3D
- Płaszczyzny konstrukcyjne
- Obiekty 2D wykorzystywane w 3D
- Tworzenie rzutni
- Układy współrzędnych

2. Prezentacja widoku cz. I
- Widoki 3D
- Orbita

3. Prezentacja widoku cz. II
- View Cube
- Steering Wheel
- ShowMotion

4. Typy obiektów 3D
- Obiekty druciane
- Powierzchnie
- Siatki
- Bryły

5. Polecenia edycyjne cz. I
- Edycja siatek i powierzchni

6. Polecenia edycyjne cz. II
- Edycja brył
- Edycja zaawansowana 3D

7. Rzuty i automatyczne obliczenia
- 2D
- 3D
- Przekroje

8. Wymiarowanie 3D i drukowanie rzutów oraz izometrii
- Wymiarowanie w obszarze modelu
- Wymiarowanie w obszarze papieru
- Drukowanie w Obszarze Papieru

9. Wizualizacja
- Biblioteki materiałów i oświetlenia
- Tworzenie renderingu

Po kursie Uczestnik będzie rozumiał zasady pracy 3D w programie AutoCAD. Będzie umiał tworzyć obiekty 3D w postaci brył, siatek i powierzchni, będzie je umiał edytować, wymiarować, wizualizować i wydrukować zarówno jako modele 3D jaki i rzuty płaskie. Będzie umiał przygotować wydruk 3D i w naszym Centrum druku 3D samodzielnie wydrukować zaprojektowaną bryłę.
Niezmiernie ważne jest aby po kursie Uczestnik natychmiast kontynuował pracę przy użyciu programu AutoCAD w celu ugruntowania uzyskanej wiedzy .

I am doing used car sales, in order to show my financial strength. Make customers trust. Therefore, they often wear brand-name clothes and wear various brand-name watches, which of course are fake Rolex.