Akademia CAD Consult
3333
  • Akademia Cad Consult
  • Akademia Cad Consult

Strona główna / / / AutoCAD zaawansowany

oferta szkoleń


AutoCAD zaawansowany


Szkolenie przeznaczone dla osób, które ukończyły kurs podstawowy, głównie inżynierów, projektantów, konstruktorów, managerów CAD z każdej branży. Celem kursu jest nauczenie posługiwania się rozwiniętymi technikami AutoCADa dla pozyskania lepszych efektów pracy podczas tworzenia projektu.
Uczestnik poznaje sposoby definiowania własnych obiektów i środowiska, tworzenie i edycję zaawansowanych bloków. Uczy się jak zdecydowanie przyspieszyć proces rysowania. Szkolenie pokazuje metody rozwijania współpracy między projektantami w oparciu o wspólne korzystanie z danych graficznych i tekstowych oraz rastrowych.

1. Skróty poleceń
- Definiowanie standardów
- Ustalanie zmiennych systemowych

2. Opisowość
- Definiowanie styli opisowych
- Zaawansowane metody drukowania

3. Rozszerzona współpraca z warstwami
- Praktyczne zastosowanie narzędzi warstw.

4. Zapytania
- Poznawanie poleceń informacyjnych.

5. Parametryzacja
-Tworzenie więzów geometrycznych i wymiarowych

6.tworzenie bloków
-Definiowanie bloków
- Edycja bloków
- Design Center
- Palety Narzędzi
- Tworzenie i edycja atrybutów
- Wyodrębnianie danych

7. Bloki dynamiczne
- Tworzenie
- Edycja

8. Wspólne korzystanie z danych graficznych
- Odwołania do innych plików
- Dołączanie, zagnieżdżanie i nakładanie plików
- Edycja odnośników, obrazów rastrowych
- Zwiększenie wydajności w pracy z rysunkami

9. Tworzenie własnego środowiska
- Menu ikon i Wstążka
- Tworzenie menu Użytkownika

10. Sposoby definiowania obiektów
- Tworzenie własnych wzorów linii
- Tworzenie symboli

Po kursie Uczestnik będzie posiadał wiedzę pozwalającą na bardzo efektywne wykorzystanie programu AutoCAD w swoich projektach. Będzie umiał stworzyć zaawansowane biblioteki własnych elementów. Znajomość technik współdzielenia plików umożliwi Uczestnikowi sprawną komunikację, edycję i szybki , doskonały wydruk.