Akademia CAD Consult
3333
  • Akademia Cad Consult
  • Akademia Cad Consult

Strona główna / / Terminy szkoleń / AutoCAD zaawansowany - AGH Kraków - kurs stacjonarny

terminy szkoleń


AutoCAD zaawansowany - AGH Kraków - kurs stacjonarny

Termin szkolenia: 2 marca 2024 roku - 3 marca 2024 roku
Czas trwania: 18 godzin zegarowych, Godziny szkolenia: 8:00 - 17:00
Miejsce szkolenia: AGH Kraków

Zapisz się Czytaj więcej

Koszt szkolenia:
- dla firm: 900,00 zł netto
- dla osób prywatnych: 750,00 zł
- dla studentów: 700,00 zł (wymagany skan legitymacji)


Dla kogo
Szkolenie przeznaczone głównie dla inżynierów, projektantów, konstruktorów, managerów CAD z każdej branży oraz dla osób chcących podnieść efektywność pracy i skorzystać z zaawansowanych narzędzi zawartych w oprogramowaniu AutoCAD.


Cel szkolenia
Celem kursu jest nauczenie posługiwania się rozwiniętymi technikami AutoCADa dla pozyskania lepszych efektów pracy podczas tworzenia projektów.
Uczestnik poznaje sposoby definiowania własnych obiektów i środowiska, tworzenia i edycji zaawansowanych bloków oraz bibliotek własnych elementów. Uczy się jak zdecydowanie przyspieszyć proces rysowania dzięki efektywnemu wykorzystaniu programu AutoCAD. Szkolenie pokazuje metody rozwijania współpracy między projektantami w oparciu o wspólne korzystanie z danych graficznych i tekstowych oraz rastrowych co umożliwi uczestnikowi sprawną komunikację, edycję i szybki, doskonały wydruk.


Akademia CAD Consult dzięki statusowi Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Autodesk zapewnia każdemu uczestnikowi Międzynarodowy Certyfikat Autodesk potwierdzający udział w szkoleniu.



Wymagania
Znajomość podstawowych narzędzi programu AutoCAD.


Program szkolenia:

1. Skróty poleceń
- Definiowanie standardów
- Ustalanie zmiennych systemowych

2. Opisowość
- Definiowanie styli opisowych
- Zaawansowane metody drukowania

3. Rozszerzona współpraca z warstwami
- Praktyczne zastosowanie narzędzi warstw.

4. Zapytania
- Poznawanie poleceń informacyjnych.

5. Parametryzacja
- Tworzenie więzów geometrycznych i wymiarowych

6.tworzenie bloków
- Definiowanie bloków
- Edycja bloków
- Design Center
- Palety Narzędzi
- Tworzenie i edycja atrybutów
- Wyodrębnianie danych

7. Bloki dynamiczne
- Tworzenie
- Edycja

8. Wspólne korzystanie z danych graficznych
- Odwołania do innych plików
- Dołączanie, zagnieżdżanie i nakładanie plików
- Edycja odnośników, obrazów rastrowych
- Zwiększenie wydajności w pracy z rysunkami

9. Tworzenie własnego środowiska
- Menu ikon i Wstążka
- Tworzenie menu Użytkownika

10. Sposoby definiowania obiektów
- Tworzenie własnych wzorów linii
- Tworzenie symboli

Zgłoś swój udział w szkoleniu

Dane uczestnika kursu


Dane płatnika



Wyślij zgłoszenie:

Pola oznaczone (*) są obowiązkowe do wypełnienia.

Rezygnacja ze szkolenia może nastąpić najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem kursu w formie pisemnej. W przeciwnym wypadku Klient będzie zobowiązany ponieść pełne koszty szkolenia.

Zgodnie z art.23 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz 883) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CAD Consult. Dane osobowe oraz adres e-mail nie są udostępniane innym podmiotom. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych przez CAD Consult zgodnie z "Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną" (Dz.U. Nr 144, poz 1204).

I am doing used car sales, in order to show my financial strength. Make customers trust. Therefore, they often wear brand-name clothes and wear various brand-name watches, which of course are fake Rolex.