Akademia CAD Consult
3333
  • Akademia Cad Consult
  • Akademia Cad Consult

Strona główna / / Terminy szkoleń / AutoCAD MAP 3D podstawy - INTERNET - online

terminy szkoleń


AutoCAD MAP 3D podstawy - INTERNET - online

Termin szkolenia: 14 grudnia 2023 roku - 15 grudnia 2023 roku
Czas trwania: 16 godzin zegarowych, Godziny szkolenia: 9:00 - 17:00
Miejsce szkolenia: INTERNET - online

Zapisz się Czytaj więcej

Koszt szkolenia:
- dla firm: 1350,00 zł brutto
- dla osób prywatnych: 1000,00 zł 900,00 zł brutto
- dla studentów: 1230,00 zł 850,00 zł brutto (wymagany numer legitymacji)

Szkolenie przeznaczone dla osób, które ukończyły, co najmniej szkolenie podstawowe AutoCAD podstawy i zaawansowany. Szkolenie obejmuje tworzenie numerycznej mapy (również górniczej) z uwzględnieniem aktualnych symboli i norm. Dodawanie treści mapy niewidocznej na rysunku. Praca na jednej sekcji mapy przez kilka osób, działów. Wyciąganie informacji z mapy górniczej za pomocą zapytań. Połączenie z wewnętrzną bazą danych. Czyszczenie rysunków, map. Wstawianie obrazów rastrowych (zeskanowanych map) do mapy.


Akademia CAD Consult dzięki statusowi Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Autodesk zapewnia każdemu uczestnikowi Międzynarodowy Certyfikat Autodesk potwierdzający udział w szkoleniu.Program szkolenia:

Wprowadzenie do AutoCAD MAP 3D
- Terminologia
- Zawansowane techniki digitalizacji
- Kalibracja
Przenoszenie danych do Autodesk Map
- Import danych
- Import wektora
- Import atrybutów
- Eksport danych
- Zarządzanie danymi
Odwzorowania kartograficzne
- Minimalizacja zniekształceń
- Układy współrzędnych
- Transformacja układów współrzędnych
Czyszczenie map
- Wybieranie obiektów do procesu czyszczenia
- Przebieg procesów czyszczenia mapy
- Korekta węzłów
- Uzgadnianie styków
- Transformacja
- Edycja ręczna
Obrazy rastrowe
- Praca z obrazami rastrowymi i wektorowymi
- Modyfikowanie obrazów rastrowych
- Określanie standardowych ustawień korelacji
Projekty i zestawy rysunków
- Rozpoczęcie pracy z projektem
- Określanie nastaw rysunku
- Indeksowanie
- Wspólne korzystanie z projektów wielu użytkowników

Zgłoś swój udział w szkoleniu

Dane uczestnika kursu


Dane płatnikaWyślij zgłoszenie:

Pola oznaczone (*) są obowiązkowe do wypełnienia.

Rezygnacja ze szkolenia może nastąpić najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem kursu w formie pisemnej. W przeciwnym wypadku Klient będzie zobowiązany ponieść pełne koszty szkolenia.

Zgodnie z art.23 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz 883) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CAD Consult. Dane osobowe oraz adres e-mail nie są udostępniane innym podmiotom. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych przez CAD Consult zgodnie z "Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną" (Dz.U. Nr 144, poz 1204).

I am doing used car sales, in order to show my financial strength. Make customers trust. Therefore, they often wear brand-name clothes and wear various brand-name watches, which of course are fake Rolex.