Akademia CAD Consult
3333
  • Akademia Cad Consult
  • Akademia Cad Consult

Strona główna / / Terminy szkoleń / AutoCAD MAP 3D podstawy - Tychy

terminy szkoleń


AutoCAD MAP 3D podstawy - Tychy

Termin szkolenia: 21 listopada 2019 roku - 22 listopada 2019 roku
Czas trwania: 15 godzin zegarowych, Godziny szkolenia: 8:30 - 16:00
Miejsce szkolenia: Tychy, Sienkiewicza 15

Zapisz się Czytaj więcej

Koszt szkolenia:
- dla firm: 1230,00 zł 984,00 zł brutto PROMOCJA
- dla osób prywatnych: 1230,00 zł 738,00 zł brutto
- dla studentów: 1230,00 zł 615,00 zł brutto (wymagany skan legitymacji)

Szkolenie przeznaczone dla osób, które ukończyły, co najmniej szkolenie podstawowe AutoCAD podstawy i zaawansowany. Szkolenie obejmuje tworzenie numerycznej mapy górniczej z uwzględnieniem aktualnych symboli i norm. Dodawanie treści mapy niewidocznej na rysunku. Praca na jednej sekcji mapy przez kilka osób, działów. Wyciąganie informacji z mapy górniczej za pomocą zapytań. Połączenie z wewnętrzną bazą danych. Czyszczenie rysunków, map. Wstawianie obrazów rastrowych (zeskanowanych map) do mapy.


Akademia CAD Consult dzięki statusowi Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Autodesk zapewnia każdemu uczestnikowi Międzynarodowy Certyfikat Autodesk potwierdzający udział w szkoleniu.Program szkolenia:

Wprowadzenie do AutoCAD MAP 3D
- Terminologia
- Zawansowane techniki digitalizacji
- Kalibracja
Przenoszenie danych do Autodesk Map
- Import danych
- Import wektora
- Import atrybutów
- Eksport danych
- Zarządzanie danymi
Odwzorowania kartograficzne
- Minimalizacja zniekształceń
- Układy współrzędnych
- Transformacja układów współrzędnych
Czyszczenie map
- Wybieranie obiektów do procesu czyszczenia
- Przebieg procesów czyszczenia mapy
- Korekta węzłów
- Uzgadnianie styków
- Transformacja
- Edycja ręczna
Obrazy rastrowe
- Praca z obrazami rastrowymi i wektorowymi
- Modyfikowanie obrazów rastrowych
- Określanie standardowych ustawień korelacji
Projekty i zestawy rysunków
- Rozpoczęcie pracy z projektem
- Określanie nastaw rysunku
- Indeksowanie
- Wspólne korzystanie z projektów wielu użytkowników

Zgłoś swój udział w szkoleniu

Dane uczestnika kursu

Dane płatnikaPola oznaczone (*) są obowiązkowe do wypełnienia.

Rezygnacja ze szkolenia może nastąpić najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem kursu w formie pisemnej. W przeciwnym wypadku Klient będzie zobowiązany ponieść pełne koszty szkolenia.

Zgodnie z art.23 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz 883) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CAD Consult. Dane osobowe oraz adres e-mail nie są udostępniane innym podmiotom. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych przez CAD Consult zgodnie z "Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną" (Dz.U. Nr 144, poz 1204).