Akademia CAD Consult
3333
  • Akademia Cad Consult
  • Akademia Cad Consult

Strona główna / / Terminy szkoleń / AutoCAD MAP 3D zaawansowany - INTERNET - online

terminy szkoleń


AutoCAD MAP 3D zaawansowany - INTERNET - online

Termin szkolenia: 25 lutego 2021 roku - 26 lutego 2021 roku
Czas trwania: 15 godzin zegarowych, Godziny szkolenia: 8:30 - 16:00
Miejsce szkolenia: ONLINE

Zapisz się Czytaj więcej

Koszt szkolenia:
- dla firm: 1000,00 zł brutto
- dla osób prywatnych: 1230,00 zł 700,00 zł brutto*
- dla studentów: 1230,00 zł 650,00 zł brutto* (wymagany skan legitymacji)

Szkolenie przeznaczone dla osób, które ukończyły szkolenie AutoCAD MAP podstawy.
Szkolenie obejmuje połączenie z zewnętrzną bazą danych, projektowanie wyrobisk górniczych, pól eksploatacyjnych, otworów itp. zgodne z obowiązującymi zasadami i normami.
Generowanie dużej ilości wydruków z wykorzystaniem albumów w różnych skalach i różnej treści mapy. Zapoznanie z pakietem map górniczych MAP-Draw i jego funkcjonalnością m.in. kreślenie wyrobisk wraz z punktami, wnoszenie kot na mapę, kreślenie uskoków w wyrobisku, kreślenie niwelety z obiektów 2D/3D, profil geologiczny kreślenie i obsługa profilu geologicznego.


Akademia CAD Consult dzięki statusowi Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Autodesk zapewnia każdemu uczestnikowi Międzynarodowy Certyfikat Autodesk potwierdzający udział w szkoleniu.Program szkolenia:

1.Tworzenie i wykonywanie zapytań
- Definiowanie

2. Edycja zapytań
- Wykonywanie zapytań
- Zamiana cech
- Zapisywanie zapytań i obsługa biblioteki

3. Rozwiązywanie problemów w zapytaniach
- Bloki
- Obrazy rastrowe
- Atrybuty
- Odnośniki zewnętrzne
- Zapytania o cechy

4. Edycja wielu rysunków
- Edycja rysunków źródłowych
- Wspólne korzystanie z rysunków przez wielu użytkowników
- Narzędzia edycyjne AutoCAD MAP

5. Praca z danymi opisowymi
- Definiowanie i korzystanie z danych opisowych
- Dołączanie i używanie danych opisowych

6. Praca z zewnętrznymi bazami danych
- Dołączanie źródeł danych
- Tabele
- Ustalanie połączeń między rekordami i obiektami graficznymi
- Zarządzanie połączeniami
- Zarządzanie szablonami

7. Budowanie i analiza topologii mapy
- Definiowanie i budowanie topologii mapy
- Zarządzanie topologią mapy i jej edycja
- Analiza nakładania topologii
- Przywoływanie danych topologii

8. Drukowanie map
- Arkusze
- Określanie opcji zbioru wydruku
- Sporządzanie czytelnych map

Zgłoś swój udział w szkoleniu

Dane uczestnika kursu


Dane płatnikaWyślij zgłoszenie:

Pola oznaczone (*) są obowiązkowe do wypełnienia.

Rezygnacja ze szkolenia może nastąpić najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem kursu w formie pisemnej. W przeciwnym wypadku Klient będzie zobowiązany ponieść pełne koszty szkolenia.

Zgodnie z art.23 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz 883) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CAD Consult. Dane osobowe oraz adres e-mail nie są udostępniane innym podmiotom. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych przez CAD Consult zgodnie z "Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną" (Dz.U. Nr 144, poz 1204).